Oromedica

Udział w szkoleniu dotyczącym rekonstrukcji kończyn

W dniach 15-16 września 2023 w Barcelonie odbyła się konferencja naukowo – szkoleniowa, dotycząca zastosowania gwoździ śródszpikowych magnetycznych w rekonstrukcjach kończyn. Gospodarzem imprezy była firma Nuvasive bezpośredni i jedyny producent gwoździ śródszpikowych Precice.
Wykładowcy z całego świata przedstawiali swoje osiągnięcia w dziedzinie wydłużania kończyn i transportu kostnego u chorych na gwoździach magnetycznych.

Produkty tej firmy są stosowane przez wielu chirurgów ze znakomitym skutkiem. Zastosowanie gwoździ śródszpikowych magnetycznych pozwala na rekonstrukcję kończyny, bez konieczności zakładania aparatu zewnętrznego. Poprawia to znacznie komfort i jakość życia chorego. Zespolenia tego typu zakłada się jak standardowe gwoździe, a przez przykładanie elektromagnesów do kończyny 3 – 4 razy na dobę uzyskuje się przesunięcie elementu gwoździa o zadaną długość. Spotkanie to zaowocowało nawiązaniem kontaktów z kolegami z zagranicy i pomoże w leczeniu chorych w naszym kraju z zaburzeniami długości kończyn i ubytków kostnych.